Welkom bij het preventief seniorenonderzoek 2.0
 
Voor uw gemak starten we met 15 eenvoudige vragen, die maximaal 5 minuten van uw tijd vragen.
Uit deze vragen wordt duidelijk of het zin heeft voor u om de lange versie van de enquête in te vullen.
Indien u zich nog prima redt, is het niet nodig uw situatie uit de diepen en zal deze enquete voor u eindigen.
 
De uitgebreide vragenlijst die daarna eventueel volgt neemt maximaal 20 minuten in beslag.
U kunt tijdens het invullen stoppen en later weer opnieuw inloggen om de vragenlijst te kunnen vervolgen.
 
 
*Privacy en geheimhouding
Uw persoonlijke gegevens zijn bij Wonen Plus Welzijn in goede handen; onze (vrijwillige) medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorg aan u betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Uw dossier wordt maximaal 5 jaar bewaard (conform HKZ normen).  U hebt het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren. En u heeft het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens.
 
Gebruikersnaam
Wachtwoord